Vi er
Oslo Living Lab,

en bedrift drevet av ungdom fra Grønland, Oslo. Sammen finner vi muligheter for å omdanne avfall til nye produkter med verdi, for eksempel kompost.

Er du interessert i å vite mer om hvordan vi får det til?

Se brosjyren og rapporten vår
Ungdomsansatte som gjenbruker materialer funnet i containere Ungdomsansatte som transporterer organisk avfall til kompostering Ungdomsansattesom henter organisk avfall fra jusproduksjon Ungdomsansatte som komposterer i søppeldunker med bokashimetoden

Vårt oppdrag

Det started med ti ungdommer, tre studenter og to søppelsekker. Gjennom å jobbe og lære sammen på våre egne vilkår, har vi skapt en bedrift vi alle kan stå for. Vi ønsker å skape fremtidens Grønland, som inkluderer alle og tar i bruk alle ressurser.

Bilde av rapport i fysisk format

Vi vil dele vår metode

Oslo Living Lab er en prototype for en samskapende modell for grønt arbeid. Dersom du er interessert i hvordan dette kan spres, vil vi gjerne dele prosessen og metodene med deg.

Alle felter er påkrevd

Ved å sende inn skjemaet godtar du at Nabolagshager kan lagre informasjonen din til egen statistikk. Forespørsler om sletting kan sendes til skjer@oslolivinglab.no

Spørsmål og svar

Oslo Living Lab er et inspill til EUs forskningsprosjekt Edible City Network, hvor Oslo By har som rolle å utrede innsikt om inkluderende arbeidsplasser innen sirkulært urbant landbruk. Vi ønsker å rette fokus på hvordan samskaping sammen med de ansatte selv kan skape sosialt bærekraftige bedrifter.

Oslo Living Lab er et prosjekt i regi av Nabolagshager AS med finansiell støtte fra Oslo kommune. Oppstarten av prosjektet har i tillegg vært i samarbeid med tjenestedesignerne Glenn Sæstad og Nikolai Sabel fra Arkitektur- og Designhøgskolen i Oslo.

Ettersom at Glenn Sæstad og Nikolai Sabel jobbet med oppstarten av prosjektet som sitt semesterprosjekt, har de skrevet en rapport om prosjektet og metodene sine. Denne rapporten ønsker vi at alle som har lyst til å jobbe samskapende og inkluderende, innen urbant landbruk og/eller med ungdommer, skal ha tilgang til. Denne kan du laste ned over.

Det vil vi gjerne! Vi holder til på Grønland, Oslo, og vil møte mulige samarbeidspartnere. Du kan kontakte oss på skjer@oslolivinglab.no.

Lurer du på noe mer?

Send oss en mail til skjer@oslolivinglab.no